Производство на стъкло

 
   

Управление на различни машини: МX eco 2,2 ÷ 7,5 kW

   
Ново стъкло ООД - Нови Пазар