Сравнение между синхронните задвижвания за електродвигатели с постоянни магнити и асинхронните серво задвижвания

Задвижвания за синхронни електродвигатели с постоянни магнити (S4, F5-S, A-servo)

Предимства:

 • Стабилност на скоростта
 • Голяма стойност на съотношението мощност/ габарити
 • Висок К.П.Д.
 • Високи стойности на претоварването (до 5 * T ном)
 • По-малко загряване при ниски скорости
 • Висок динамичен коефициент (Tmax / J)
 • Широк диапазон на регулиране (до 32 000)
 • Висока точност на позиционирането
 • Осигуряване на задържането на вала при скорост 0
 
COMBIVERT S4

Недостатъци:

 • Висока цена на честотния инвертор и електродвигателя
 • Необходимост от устройство за обратна връзка за осъществяване на управлението
 • Ограничение за максималната скорост

Задвижвания за трифазни асинхронни електродвигатели (с енкодер) с полево ориентирано управление (F4-F, F5-M)

Предимства:

 • Висок К.П.Д.
 • Висока стойност на максималната скорост
 • Стабилност на скоростта
 • Широк диапазон на регулиране (до 32 000)
 • Осигуряване на задържането на вала при скорост 0
 • Висока точност на позиционирането
 • Управлението може да се осъществи и без устройство за обратна връзка, ако не е необходимо такова

Недостатъци:

 • Загряване при малки скорости - принудително охлаждане
 • Стойности на натоварването до 3*Tном
 • Висока цена на честотния инвертор, енкодера
 • Не добро съотношение мощност/ габарити
 
COMBIVERT F4 - F

Пример:

 

Асинхронен (07.F4-F)

Синхронен (тип на електродвигателя C2)

 

Номинална мощност: 0.75 kW

Номинална мощност: 0.75 kW

 

Номинални обороти: 2825 min-1  

Номинални обороти: 3000 min-1

 

Номинален момент: 2,5 Nm

Номинален момент: 2.4 Nm

 

Максимален момент: 6,6 Nm

Максимален момент: 12.0 Nm

 

Инерционен момент на ротора: 5.7 x 10-4 kgm2

Инерционен момент на ротора: 2.7 x 10-4 kgm2

 

Теоретично време за ускоряване до 3000 min-1 - 27 ms

Теоретично време за ускоряване до 3000 min-1 - 7 ms

 

Номинален ток: 3.0 А

Номинален ток: 2.6 А

 

Номинално напрежение: 230 V

Номинално напрежение: 190 V

 

КПД: 77 %

КПД: 88 %