Приложения в областта на текстилната промишленост

 
Фирмата предлага решения за приложения в областта на текстилната промишленост:
  • Предачни машини

  • Машини за ватиране

  • Оборудване за производство на синтетични влакна

  • Текстуриращи машини

  • Машини за скатяване

  • Машини за пренавиване на влакна

  • Производство на текстил

  • Оборудване за крайна обработка на текстил