Полезна информация

COMBIVERT G6 с функция STO

Високопроизводителни честотни управления COMBIVERT G6 с функция STO

Честотите инвертори от тази серия са  проектирани в съответствие с изискванията за безопасност при безсензорно управление както на асинхронни, така и на синхронни електродвигатели.

Общи сведения за честотните инвертори

Честотните преобразуватели са предназначени за управление на скоростта на въртене на трифазните асинхронни електродвигатели, за сметка на изменението на честотата и нивото на захранващото напрежение.

Сравнение между синхронните задвижвания за двигатели с постояннотокови магнити и асинхронните серво задвижвания

Предимства и недостатъци при използване на асинхронни и синхронни задвижвания.

 

   

Основни параметри на инверторите в режимите на работа с ниски скорости и големи моменти

Основният принцип на честотното регулиране е промяна на честотата на захранващото напрежение на АС двигателят, което води до промяна на неговата скорост.  Токът на намагнитване на АС двигателят също зависи от честотата на захранващото напрежение.

 

   
Изходен дросел

Ефективност при използването на мрежов дросел при работа с честотен инвертор

Дроселите са проектирани за 1-фазни и 3-фазни задвижвания, работещи при 45-60 Hz. Те осезателно намаляват пиковите стойности на тока, а това от своя страна може да повиши експлоатационният живот на задвижването.

Друго основно предимство при използване на мрежови дросели е това, че те намаляват значително общия брой на хармониците в мрежата.

   
COMBIVERT F4

Функционални възможности на синхронните и асинхронни серво управления

Честотните инвертори от серията COMBIVERT за управление на асинхронни двигатели и синхронни двигатели с постоянни магнити имат широк набор от функции, които покриват изискванията на различни приложения в множество отрасли на индустрията.