Пружинна спирачка COMBISTOP

Пружинна спирачка COMBISTOP

Това е суха електромагнитна спирачка. Спирачната сила се прилага от пружини и се деактивира от магнитно поле. Този тип спирачки се използва при приложения за спиране с механичен товар на въртящи се товари или валове, и при необходимост позициониране.

 

Спирачка с постоянни магнити COMBIPERM P1

Спирачки и съединители с постояннотоков магнит COMBIPERM

Това са сухи електромагнитно задвижвани спирачки и съединители с постояннотоков електромагнит, при които магнитния поток се създава от електромагнитите. Този ефект позволява безопасно спиране с механичен товар на въртящи се товари или валове.

 

Електромагнитно задвижван съединител COMBINORM C

Електромагнитно задвижвани спирачки и съединители COMBINORM

Пълна гама спирачки, съединители и комбинации за различни приложения в машини и съоръжения. Въртящият момент е в диапазона 0.5 до 500 Nm.

 

Модул съединител - спирачка COMBIBOX

Модул съединител - спирачка COMBIBOX

Това е монолитен модул съединител - спирачка за старт-стоп приложения. Допълнителната настройка на въздушната междина осигурява регулиране на износването без демонтаж на устройството.

 

Трансформатор с токоизправител COMBITRON 92

Токоизправители и електронни захранвания COMBITRON

Предлагаме широка гама от аксесоари за електромагнитни спирачки и съединители, която включва еднополупериодни и двуполупериодни токоизправители, за постоянно или променливотоково захранване, както и електронни захранвания за оптимално стартиране и спиране. Всички продукти са проектирани съгласно директивата за ниско напрежение 73/231/EWG.

 

tagacom.com

Области на приложение

Електричеството и магнетизма не могат да бъдат разделени. Електро-магнетизма е едно от основните явления, позволяващи предаването на сили в съвременните системи за задвижване.

KEB използва тази сила по смислен и целенасочен начин.

Включване и изключване на отделни компоненти на машината, спиране и задържане на товари или динамично позициониране ...

Електромагнитните компоненти предлагат на инженерите икономични и надеждни опции за отделните решения!