Електромагнитно задвижвани спирачки и съединители COMBINORM

Електромагнитно задвижвани спирачки COMBINORM B

Спирачките COMBINORM B са най-икономичното решение за спиране и позициониране на товарите в машини и системи. Спирачката може да се монтира чрез фланец или директно на вала.

Електромагнитно задвижвани съединители COMBINORM C

Съединителите COMBINORM C използват силата на електромагнитното поле,  за създаване на триещо сцепление между  валове с механичен товар.  Изискването за голям въртящ момент на малка площ се обезпечава от зъбен съединител.

Комбинация спирачка - съединител COMBINORM K

Това е серия конструктивни устройства, проектирани за съединяване и спиране на спомагателни задвижвания. Позволяват движението да става без биене. Управлението се осъществява чрез пружино - котвени системи. Монтажа се извършва директно върху устройствата.

Електромагнитно задвижвани зъбни съединители COMBINORM T

Използват се при приложения с и без смазване. Въртящият момент се предава от челните повърхнини на закалените зъби. Възможно е монтиране чрез фланец или дирекнто на вала.