Пружинни спирачки COMBISTOP

   
Пружинна спирачка COMBISTOP

Сухи електромагнитни спирачки, изработени прецизно от висококачествени материали.

Контрола на процесите и функционалното тестване гарантират надеждна и безопасна работа.

По заявка, COMBISTOP може да се приспособи съгласно специфичните изисквания на клиента.

Стандартната програма се състои от:
 
Мини-спирачка
COMBISTOP M
 
Спирачка за динамични приложения
COMBISTOP N
 
Спирачка за статични приложения
COMBISTOP H
 
Спирачка със степен на защита IP 65 
COMBISTOP P
 
Спирачка с възможност за монтиране на тахометър
COMBISTOP T
 
Двойни спирачки за приложения в театри, асансьори и подемни машини
COMBISTOP D
 
Спирачки за асансьори D8
COMBISTOP L