Токоизправители и електронни захранвания COMBITRON

Фирмата предлага следните продукти от серията COMBITRON:
COMBITRON 92
Трансформатор с токоизправител и кондензатор в диапазона от 12 – 168 W.
COMBITRON 94
Електронни захранвания до 50 W за управление на двустепенно натоварване.
COMBITRON 91
Токоизправители на половин период на вълната и на цял период на вълната за захранващо напрежние до 720 V AC.
COMBITRON 98
Берзодействащи токоизправители за пружинни спирачки COMBISTOP.