Високопроизводителни честотни управления COMBIVERT G6 с функция STO - „Безопасно спиране на въртящия момент”

Честотите инвертори от тази серия са  проектирани в съответствие с изискванията за безопасност при безсензорно управление както на асинхронни, така и на синхронни електродвигатели. Те дават едно цялостно решение, проектирано на база най-новите технологии в тази област и включващо всички важни функции, необходими за реализирането на Вашето приложение.

Всички габарити инвертори са оборудвани с вграден EMC филтър с малък ток на утечки (< 5 mA) към земя и възможност за свързване при дължина на кабелите до електродвигателя до 100 m за околна среда C1 и до 50 m за околна среда C2 (съгласно стандарт EN 61800-3), което привежда инверторите в съответствие с текущите изисквания на директивата за електромагнитна съвместимост.

Наличните платки за серийна комуникация (опции) дават възможност честотните управления GOMBIVERT G6 да се използват при множеството приложения, които изискват бърз пренос на данните чрез протоколи EtherCat, Powerlink, CANopen, IO-Link или Profinet.

Функцията STO (Safe Torque Off) - „Безопасно спиране на въртящия момент” - е фундаменталната функция, осигуряваща безопасност при работа на задвижването. Тя е механизма, който предотвратява внезапно рестартиране на задвижването в съответствие със стандарт EN 60204-1, Раздел 5.4. Функцията STO има незабавен ефект, така че задвижването не може да създаде и предаде към електродвигателя въртящия момент без да се прекъсва захранването към задвижването. Основно предимство на честотните управления с интегрирана функция STO е бързото време за сработване в сравнение с конвенционалното решение посредством допълнително предпазно електромеханично оборудване. Освен това разходите за закупуване и усилията и времето за свързване и пускане в експлоатация на това допълнително оборудване се елиминират.  

При COMBIVERT G6:
  • Функцията STO съответства на PL-e (ISO 13849-1) и SIL 3 (IEC 62061) и изпълнява изискванията на стандарт IEC 61800-5-2.
  • Функцията STO е стандартна за всички изпълнения (базовата версия на инверторите с Аналогово/ Цифрово управление е с включена функция STO).
  • Функцията STO е 2-канална.
  • Входовете на клемореда са специфицирани съгласно стандарт IEC 61131-2 Тип 1.
  • Могат да се използват механични предпазни превключватели, както и електронни сензори с OSSD-изходи (OSSD= output signal switching device) за управление на двата канала.
  • Входните филтри са оразмерени така, че OSSD-сигналите няма да бъдат интерпретирани (макс. 1 ms).
IEC/EN 62061, “Безопасност на машините: функционална безопасност на електрическите, електронните и програмируемите системи за управление”, е специфичен за машините стандарт, който осигурява изискванията по отношение на безопасността на електрическите системи за управление. Функционалните изисквания включват подробна информация, като работна честота, необходимо време за отговор, режими на работа, работна среда и функции за реакция в случай на авария или повреда. Изискванията за безопасност са категоризирани в четири интегрирани нива на сигурност - Safety Integrity Level: SIL 1, 2, 3 и 4, като най-висока е надеждността на ниво 4, а най-ниска на ниво 1.
COMBIVERT G6*Кликнете върху снимката за да я видите в голям размер.
 
X2B
PIN
Наименование
Вход/ Изход
COMBIEVRT G6-STO
1
STO1 +
STO Входящ канал 1
2
STO1 -
3
STO2 +
STO Входящ канал 2
4
STO2 -

Напречно сечение на клемите
Дължина на отрязъка без изолация
Препоръчваме отвертка с размери

0.2 … 1.5 mm2 (28-14 AWG)

6 mm (0.2 inch)

0.4x2.5
Примерна схема на свързване клеморед STO
Авариен превключвател с 2 контакта към едно захранване: лесно и бързо, а свързването е безопасно, за да се елиминира вероятността от възникване на късо съединение.