Кранове и телфери

       
*Кликнете върху снимка за да я видите в голям размер.
Управление на двигатели за телфери
Управление на двигатели за мостови и портални кранове
       
Подемен механизъм:   
MX pro 2,2 ÷ 11,0 kW
Подемен механизъм:   
MX pro 15,0 ÷ 45,0 kW
       
Ходов механизъм:
MX pro, eco 0,75 ÷ 2,2 kW
Ходов механизъм:
MX pro, eco 5,5 ÷ 11,0 kW
       
Балканско ехо ЕООД
Подем кран ООД