Текстилна промишленост

     
     
     
Предачни машини
Тесктилна промишленост
Рашел-машини
*Кликнете върху снимка за да я видите в голям размер.
     
Управление на различни машини в областта на текстилната промишленост: МX eco 0,75 ÷ 22,0 kW
   
   
Е. Миролио АД - Сливен
България АД - Казанлък