серво двигатели

Тип
Номинални обороти
Максимални обороти
Захранване
Мощност
Степен на защита
Енкодер
GYS (много малък инерционен момент; с и без спирачка)
3000 min-1

≤ 0.75 kW: 6000 min-1

≥ 1.0 kW : 5000 min-1

200 V
0.05 до 5.0 kW
IP67 *

18-bit абсолютен

20-bit инкрементален

100 V
0.05 до 0.375 kW
IP67 *

18-bit абсолютен

20-bit инкрементален

GYC (малък инерционен момент; с и без спирачка)
3000 min-1

≤ 0.75 kW: 6000 min-1

≥ 1.0 kW : 5000 min-1

200 V
0.1 до 2.0 kW
IP67 *

18-bit абсолютен

20-bit инкрементален

GYG (средна стойност на инерционния момент; с и без спирачка)
2000 min-1
3000 min-1
200 V
0.5 до 2.0 kW
IP67 *

18-bit абсолютен

20-bit инкрементален

GYG (средна стойност на инерционния момен; с и без спирачка)
1000 min-1
3000 min-1
200 V
0.5, 0.85 и 1.3 kW
IP67 *

18-bit абсолютен

20-bit инкрементален

GYG (средна стойност на инерционния момен; с и без спирачка)
3000 min-1
6000 min-1
200 V
0.2, 0.4 и 0.75 kW
IP67 *

18-bit абсолютен

20-bit инкрементален

* с някои изключения