Честотни инвертори от серията COmbivert

COMBIVERT F5

COMBIVERT F5

За различни изходни мощности. Вариант, който може да се  програмира бързо за конкретното приложение. Лесният достъп до стартовото меню, разнообразните функции и напълно програмируемият потребителски интерфейс улесняват работата с инвертора.
COMBIVERT B6

COMBIVERT B6

Това е новото, разумно и икономично решение до 4 kW. За момента са налични инвертори за мощности:
  • 0.37 kW / 0.75 kW / 1.5 kW и 2.2 kW за 1-фазно захранващо напрежение 230 V AC
  • 0.74 kW / 1.5 kW / 2.2 kW и 4 kW за 3-фазно захранващо напрежение 400 V AC
COMBIVERT G6

COMBIVERT G6

Серия високоефективни инвертори, за мощности от 0,75 kW до 30 kW/ 400 V,  които удовлетворяват всички изисквания за управление на трифазни електродвигатели без обратна връзка.
Захранващи и регенеративни инвертори COMBIVERT

Захранващи и регенеративни инвертори COMBIVERT

При работа всички задвижвания генерират кинетична енергия. Когато двигателят намалява скоростта си той започва да работи като генератор и превръща механичната енергия обратно в електрическа, която евентуално се отвежда към спирачното съпротивление. Захранващите и регенеративни инвертори COMBIVERT осигуряват подходящото решение за балансиране на енергията или връщането й обратно в мрежата.

Варианти за охлаждане

Варианти за охлаждане

на честотните инвертори от серията COMBIVERT позволяващи адаптиране на задвижването към механичните и температурните условия на различните приложения.
Опции към честотните инвертори COMBIVERT

Опции към честотните инвертори COMBIVERT

Фирмата предлага широка гама стандартни филтри, филтри за хармоници и синусоидални филтри, както и входни и изходни дросели и спирачни съпротивления за честотните инвертори от серията COMBIVERT F5.

Налични са и следните интерфейси за комуникация: Profibus, CAN, Sercos, Interbus, DeviceNet, Modbus, Ethernet TCP / IP, EtherCAT, Powerlink и ProfiNET.

Софтуер за параметризиране COMBIVIS

Софтуер за параметризиране на честотните инвертори от серията COMBIVERT

COMBIVIS е универсалния и ефективен софтуер за параметризиране на честотните инвертори от серията COMBIVERT. Налични са две версии - COMBIVIS 5 и COMBIVIS 6, които са базирани на .Net платформата на Microsoft.

И двата типа софтуер осигуряват:

  • визуализация и настройка на всички параметри в до 8 макроса

  • визуализация и мониторинг на данните по време на работа

  • конфигуриране на специфични за клиента параметри

  • анализ на комуникацията между задвижването и управлението

COMBIVIS 5 работи с операционните системи Windows 95, 98, NT, XP, Vista и Windows 7, а COMBIVIS 6 - с Windows 2000, XP и Vista и Windows 7.

Сериен USB конвертор

Серийният USB конвертор COMBICOM

дава възможност за лесно свързване на инвертори, пултове и други управляващи устройва на KEB, които имат DIN66019 или HSP5 интерфейс към USB конектора на персонален компютър. Тъй като това не е стандартен USB конвертор (представлява виртуален COM интерфейс от страна на компютъра), то той може да се използва само за комуникация с устройства на KEB, които имат горепосочените интерфейси.

Конвертора трябва да се свърже директно към интерфейса или може да се използва специален удължителен кабел 0.2 m, 1:1. За свързване на HSP5 интерфейса към конектор RJ45 може да се използва адаптер DSUB9 към RJ45. USB конвертора може да се достави с кабел USB тип A - USB тип B.

* Кликнете върху снимката в ляво за да я видите в голям размер